Sommcasa Andorra i Sommcasa Barcelona és una botiga de mobles de tendència i materials de qualitat amb tot tipus de mobles per a la cuina, el menjador, les habitacions i altres espais de casa. Tots els mobles disposen de diferents acabats i compten amb l'assessorament de professionals.

NOS FINITIONS

Les cuisines avec poignées représentent une tradition qui garde charme et attrait. De plus en plus, cette proposition conserve l'élégance qui la distingue, lui donnant un détail supplémentaire qui vieillit la cuisine. Les portes à poignée bénéficient de la présence de ces éléments qui donnent un bon équilibre à chaque proposition.  

Les cuines amb tirador representen una tradició que mai perd encant i atractiu. Cada vegada més, aquesta proposta conserva l'elegància que el distingeix, donant-li un detall addicional que envelleix la cuina. Les portes amb tirador es beneficien de la presència d'aquests elements que donen l'equilibri adequat a cada proposta.

La recherche d'innovation en matière de système d'ouverture se matérialise par la proposition de porte en forme de gorge. La forme linéaire de la gorge crée un effet spectaculaire défini par ses lignes épurées.

 C'est une solution discrète qui valorise le design de la porte et montre tout son charme, capable de s'intégrer parfaitement dans le design des différentes propositions. L'ouverture en forme de gorge est une solution efficace aux besoins continus de la vie en cuisine.

La fascinació per la innovació es materialitza en la proposta amb un sistema d'obertura de porta amb gola. La linealitat absoluta de la gola contribueix a crear uns paisatges espectaculars definits per línies netes i imprescindibles. Aquesta és una solució discreta que potencia el disseny de la porta i que mostra tot el seu encant, capaç d'integrar a la perfecció en el disseny de les diferents propostes. L'obertura de la gola és una solució eficaç per a les necessitats contínues de la vida a la cuina.

DÉCOUVREZ NOTRE VARIÉTÉ DE FINITIONS

A Sommcasa trobaràs una gran varietat d'acabats per a les portes dels mobles de la teva cuina. Tots de gran qualitat i basats en una combinació de disseny i confort màxim.
Colors plens de disseny i espectacularitat. A Sommcasa trobaràs una gran varietat d'acabats per a les portes dels mobles de la teva cuina. Tots de gran qualitat i basats en una combinació de disseny i confort màxim.